اساسی‌ترین خبر اصفهان در سال 96
یادداشت- محمود فروزبخش

اساسی‌ترین خبر اصفهان در سال 96

پرسش این نوشتار این است که «اساسی ترین خبر اصفهان در سال 96» چه بود؟ پیش از پاسخ به این سوال باید سه چیز مشخص شود.

برهان داعشی!
یادداشت - محمود فروزبخش؛

برهان داعشی!

برهان نام پسر بزرگ من است. نه خیلی بزرگ. دقیقا شش سال. همین ظهر سر ناهار رفته بود سر کامپیوتر و صدای آهنگ را تا ته بلند کرده بود. هر چه گفتم نکن، گوش نداد.

شماتت و منت گذاری رییس بیمارستان به جای یک عذرخواهی ساده
قصور نکردیم، کوتاهی بود؛

شماتت و منت گذاری رییس بیمارستان به جای یک عذرخواهی ساده

اما پس از گذشتن چندین روز از ماجرا رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان در مصاحبه ای با ایسنا ابتدا به شدت بیمار را مورد شماتت قرار داده و در آخر هم حق به جانب گرفته و منت گذارانه عذرخواهی کرده است.
این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.